Om Budget Reklame

Budget Reklame er et online reklamebureau for dig der gerne vil have mere for pengene end du får hos traditionelle reklamebureauer!

Budget Reklame arbejder målrettet og resultatorienteret.

Større projekter og hjemmesider udarbejdes med udgangspunkt i en produktionsplan hvor layout er godkendt af kunden inden opsætning af indhold.


 

Hvordan så billige hjemmesider og reklameløsninger?

Når reklameydelserne fra Budget Reklame kan sælges så billigt skyldes det primært lave omkostninger!

– Budget Reklame opererer udelukkende på internettet og har således hverken omkostninger til kontorlokaler eller lignende.

En anden og helt afgørende faktor for de billige reklameløsninger er at alt arbejdet udføres af een og samme person! Der er således ingen ekstra, unødvendige lønomkostninger. Af samme grund kan der forekomme nogen produktionstid, men dette opvejes klart af lav pris og høj kvalitet! – Skriv til Budget Reklame hvis du har en reklameopgave og du vil hurtigt få et estimat på opgavens pris og produktionstid.

 


 

Hvordan er kvaliteten af reklameproduktionerne?

Med 18 års erfaring fra reklamebureau og en højere diplomeksamen i afsætning fra Syddansk Universitet er min personlige baggrund i orden! Uanset type af opgave kommer jeg med gode råd og ideer til indhold, budskab og potentielle muligheder for mersalg for din virksomhed fordi:

Budget Reklame lægger en ære i at præstere god kvalitet, og lægger stor vægt på veldesignede og præsentable løsninger som afspejler et højt grafisk niveau og f.eks. korrekturlæsning for stavefejl er en selvfølge.

 

Se i øvrigt referencerne som vises rundt omkring på hjemmesiden.

 


 

Hvilke typer af reklameopgaver udføres?

Budget Reklame kan som udgangspunkt løse alle tænkelige reklameopgaver! – Når det er sagt, ligger spidskompetencerne på de opgavetyper som specifikt  fremhæves her på hjemmesiden – nye opgavetyper er under løbende udvikling sammen med aktuelle betragtninger fra reklamebranchen.

 

Under menupunkterne andre reklameopgaver og reklame via internet kan du se en række veldefinerede reklameopgaver som Budget Reklame tilbyder at udføre.

 


 

Hvor lang produktionstid kan forventes?

Alt efter hvilken opgave der skal løses må forskellig produktionstid påregnes.

En WordPress-hjemmeside med 10 siders indhold vil kunne være færdig til offentliggørelse i løbet af ca. 7-14 ugedage alt efter omfang.

 

En afgørende faktor for produktionstiden er grundmaterialet som kunden selv leverer! Tekster og billeder, logo og sitemap kan være at meget forskellig beskaffenhed og kompleksitet, og det har naturligvis indflydelse på hvor hurtigt arbejdet kan færdiggøres.

 


 

Hvornår skal du IKKE bruge Budget Reklame!

Er dit koncept slet ikke udviklet og har du behov for en tæt og personlig sparring for at identificere grundlæggende markedsmuligheder bør du henvende dig til et almindeligt reklamebureau – ikke Budget Reklame!

 

Fordi Budget Reklame udelukkende arbejder via internettet kan du ikke aftale et møde hvor vi sidder sammen og drøfter dine markedsføringsudfordringer – MEN Budget Reklame stiller naturligvis al sin erfaring, viden og kompetence til rådighed i udarbejdelsen af de opgaver som vi udfører og kommer gerne med gode råd og ideer til forbedring af det indhold som du kommer med til den aktuelle opgave.

 


 

Betalingsbetingelser

50% af opgavens pris betales før opstart af arbejdet og de resterende 50% betales umiddelbart efter at arbejdet er udført*. De lave priser på reklameydelserne åbner således ikke mulighed for længere betalingsfrister.

 

Betaling af første 50% sker ved bankoverførsel i forlængelse af fremsendt ordrebekræftelse. Efter indbetaling er registreret anses dette for accept af ordrebekræftigelsen og der foreligger herefter en aftale jvf. aftalelovens regler. Budget Reklame fremsender kvittering for betaling af første halvdel af opgavens pris og udfører opgaven.

Efter opgaven er fuldført* fremsendes endelig faktura på det resterende beløb til betaling.

*Ved opgaver hvor slutproduktet fra Budget Reklame er pdf-fil til trykning skal sidste halvdel af betaling være modtaget  før endelig press-pdf fremsendes.

 


 

Kontakt

Budget Reklame er et online reklamebureau hvor kontakten og kommunikationen omkring opgaverne som udgangspunkt foregår via E-mail. Se mere på kontaktsiden.